Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

, podaję Wam moi drodzy następujące informacje:

SPIS TREŚCI POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dotycząca współpracy fotograficznej z właścicielem strony www.historiepisanekadrami.pl

Kto jest administratorem danych osobowych?  

Administratorem danych osobowych jest Twórca, czyli Anna Radziach, zam. w Grójcu, ul. Jana Pawła II 5a/73. 

Jak możesz się ze mną skontaktować?

Można skontaktować się ze mną

 • telefonicznie pod nr: 793 015 907,
 • w drodze korespondencji elektronicznej na adres email historiepisanekadrami@gmail.com
 • pisemnie na adres korespondencyjny: Anna Radziach, ul. Jana Pawła II 5a/73; 05-600 Grójec 

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzam?

Przetwarzam dane wskazane w umowie tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail. Przetwarzam również Państwa wizerunek utrwalony na wykonywanych przeze mnie fotografiach przez okres 6 lat liczony od dnia przekazania Państwu gotowego produktu.

Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:

a) przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego – w tym miejscu zapewniam, że podmioty, z którymi współpracuję we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych, a powierzenie im przetwarzania danych osobowych następuje w drodze odrębnej umowy,

b) umieszczenie fotografii w galerii online,

c) przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.

Twoje dane osobowe a strona internetowa

Kiedy odwiedzasz moją witrynę zostawiasz komentarz, zbieram dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/ . Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na mojej witrynie komentarz, będziesz mogła wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzę tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzę dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jaki jest cel i podstawa prawna do przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych?  

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:

 • realizacji zleconych przez klientów zamówień (art. 6 ust. 1 lit.b RODO – przetwarzanie w celu realizacji zlecenia);
 • podpisywania umów i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania zlecenia oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • windykacja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);  
 • obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
 • kontaktu telefonicznego na podany w umowie lub na zleceniu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – Twoja zgoda);
 • przesłania informacji dotyczącej konkursów, imprez, życzeń świątecznych, upominków na podany w umowie lub w zleceniu adres e-mail, adres zamieszkania / korespondencyjny  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO – Twoja zgoda)
 • prowadzenia tej witryny oraz korespondencji z Wami za jej pomocą.

Kto może zapoznać się z Twoimi danymi osobowymi? 

Odbiorcami danych osobowych są Biuro Rachunkowe, Poczta Polska S.A lub inne firmy kurierskie przetwarzający dane na mocy podpisanych Umów Powierzenia. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w punktach powyżej.

Przez jaki czas przetwarzam Twoje dane osobowe?   

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:  

 • dane znajdujące się na zleceniach oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres ich realizacji, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko mnie;
 • dane zawarte na umowach przechowywane są przez okres 6 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa
 • dane przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przetwarzane są do momentu jej cofnięcia.

W jaki sposób chronię Twoje dane?

Zapewniam, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów informatycznych.  

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych? 

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przeze mnie uprawnione są do domagania się ode mnie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.  Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?  

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer telefonu może utrudnić realizację zleconych zamówień, a nie podanie danych osobowych wymaganych przy podpisaniu umowy uniemożliwi realizację zleconych zamówień.

Informacje dodatkowe

 1. Nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarzam danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.  
 2. Nie przekazuje danych osobowych.

Załączony dokument udostępniam jedynie w celach informacyjnych, nie jest wymagane od Was żadne działanie lub kontakt ze mną. 

Anna Radziach 

polityka prywatności